Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg

Forskrift om endring av forskrift om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 75, jf. § 70, og lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv. § 7 femte ledd

I.

I forskrift 27. november 2000 nr. 1179 om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg (forskrift nr. 116) gjøres følgende endringer:

Hjemmelshenvisningen skal lyde:

Fastsatt av Finansdepartementet 27. november 2000 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 75, jf. § 70.

§ 4 oppheves.

Gjeldende §§ 5 og 6 blir nye §§ 4 og 5.

II.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2002.

Til toppen