Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

Forskrift om endring av forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 i medhold av lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring § 17, jf. kgl.res. 19. november 2004.

I

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:
For bokføringspliktige som følger bokføringsloven med tilhørende forskrifter i 2005, gjelder likevel bokføringsloven § 18 nr. 1 fra 1. januar 2005.

II

Dette vedtaket trer i kraft straks.

Til toppen