Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om omregistreringsavgift

Forskrift om endring av forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift

Finansdepartementet har den 10. desember 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak, endret forskrift 2. juli 1986 nr 1430 om omregistreringsavgift.

I.

§ 1 annet ledd skal lyde:

Med eier forstås i denne forskrift den registrerte eier eller medeier ifølge motorvognregisteret.

§ 6 ny nr. 12 skal lyde:

12. Sletting

Det oppstår ikke avgiftsplikt dersom medeier strykes(slettes) fra motorvognregisteret, eller der eier og medeier bytter plass i motorvognregisteret.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.

Til toppen