Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant mv.

Forskrift om endring av forskrift om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 10 syvende ledd og § 61 a

I.

I forskrift 31. mars 1977 nr. 4933 om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant mv. (forskrift nr. 71) gjøres følgende endringer:

§ 5 første ledd andre og tredje punktum skal lyde:

Regnskapet skal innrettes slik at avgiftsmyndighetene til enhver tid kan kontrollere at merverdiavgiften er riktig beregnet. For øvrig gjelder reglene i kap. II i Skattedirektoratets forskrift 20. august 1969 om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven.

II.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2002.

Til toppen