Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

                                                            I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 gjøres følgende endringer:

§ 4-5-3 oppheves. 

                                                           II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen