Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 8. oktober 2002 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

I forskrift 22. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 4-3-4 andre punktum skal lyde:

Søknad sendes på fastsatt skjema innen to måneder etter utgangen av hver måned.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.

Til toppen