Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2008 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

Her kan du lese forskriften i pdf-format
Til toppen