Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift
om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 1. oktober 2002 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

I forskrift 22. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 4-3-4 første punktum skal lyde:

Søknad om refusjon sendes månedlig til Trøndelag og Møre tolldistrikt (Trondheim distriktstollsted).

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.

Til toppen