Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2007 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

Her kan du lese forskriften

Tilhørende lov

Til toppen