Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om teknisk sprit

Forskrift
om endring av forskrift 25. februar 1955 nr. 1 om omsetning og denaturering av sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet 17. juni 2002 med hjemmel i lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v

I.

I forskrift 25. februar 1955 nr. 1 om omsetning og denaturering av sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v. gjøres følgende endringer:

Kapittel II nr. 1 skal lyde:

1. Sprit denaturert på den måte som er bestemt for desinfeksjonssprit, er avgiftsfri etter Stortingets vedtak om avgift på alkohol § 2 første ledd bokstav d.

Kapittel II nr. 2 skal lyde:

2. Arcus Produkter AS eller andre som får tillatelse til det av Toll- og avgiftsdirektoratet, forstår salget av desinfeksjonssprit. Salg kan også skje gjennom apotek.

Gjeldende kapittel II nr. 3 oppheves.

Nåværende kapittel II nr. 4 blir ny nr. 3.

Kapittel II nr. 4 skal lyde:

4. Tolldistriktssjefen og politiet fører den nødvendige kontroll med at gjeldende bestemmelser overholdes.

Gjeldende kapittel II nr. 5 oppheves.

Nåværende kapittel II nr. 6 blir ny nr. 5.

I alle øvrige bestemmelser i forskriften skal begrepet "Nemnda for teknisk sprit" erstattes med "direktoratet".

II.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2002.

Til toppen