Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om tilbakebetaling av merverdiavgift ved havari mv. i fiske

Forskrift om endring av forskrift om tilbakebetaling av merverdiavgift ved havari mv. i fiske

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 40 tredje ledd og § 41 tredje ledd

I.

I forskrift 30. mars 1971 nr. 1 om tilbakebetaling av merverdiavgift ved havari mv. i fiske (forskrift nr. 45) gjøres følgende endringer:

§ 1 andre ledd skal lyde:

Med overskytende inngående avgift menes den del av inngående avgift som overstiger utgående avgift.

§ 2 skal lyde:

Den særskilte avregning av avgift skal omfatte inn- og utgående avgift for tidsrommet fra 1. januar i det år krav om særskilt avregning fremsettes og fram til utløpet av siste kalendermåned før søknadsdato.

II.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2002.

Til toppen