Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om tollvesenets avskiltning

Forskrift
om endring av forskrift
15. desember 1989 nr. 1247 om tollvesenets avskilting m.m.

Fastsatt av Finansdepartementet 12.05. 2004 i medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.

I

Overskriften skal lyde:

Forskrift om Tollvesenets avskilting m.m.

§ 3 tredje ledd oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Til toppen