Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods

Forskrift om endring av forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2006 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 6 og § 11 nr. 10, lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 62 femte ledd og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I

I forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods gjøres følgende endring:

§ 4 første ledd bokstav a skal lyde:

  1. 1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent og 1,5 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent, eller 3 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent.

II

Endringen gjelder fra 1. juli 2006.

Til toppen