Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om vektårsavgift

Forskrift om endring av forskrift om vektårsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

I forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift gjøres følgende endringer:

Overskriften i § 10 skal lyde:

Reservebusser

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

Til toppen