Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift omregistreringsavgift

Forskrift om endring av forskrift omregistreringsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 20. august 2003 i medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift gjøres følgende endring:

§ 6 nr. 7 første ledd skal lyde:

Avgiftsfri omregistrering som følge av korttidsregistrering på inntil 2 måneder i henhold til avgiftsvedtakets § 2 nr. 9 er betinget av at enten:

bokstavene a – c videreføres uten endringer

§ 6 nr. 7 annet ledd skal lyde:

Fritaket etter første ledd gjelder ikke dersom foregående omregistrering var avgiftsfri etter bestemmelsene i avgiftsvedtakets § 2 nr. 1-3 og 5-9.

II

Endringene trer i kraft straks.

Til toppen