Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift til innskuddspensjonsloven

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2005 med hjemmel i innskuddspensjonsloven § 5-4 første ledd.

I

I forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) gjøres følgende endringer:

§ 3-1 første ledd bokstav a skal lyde:

Innskudd: pensjonsinnskudd som foretaket innbetaler for medlem av pensjonsordningen og pensjonsinnskudd som medlemmet selv betaler, jf. lov om innskuddspensjon § § 5-1 annet og tredje ledd og 5-6.

§ 3-2 første og annet ledd skal lyde:

Innskudd for et medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav a skal ikke overstige22 prosent av G.

Innskudd for et medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d skal ikke overstige 5 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 1 G og 6 G og 8 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 6 G og 12 G. Det skal ikke betales innskudd for lønn under 1 G eller for lønn over 12 G.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Til toppen