Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift til skatteloven

Forskrift
28. juni 2004 om endring av forskrift
19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv.
av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 28. juni 2004 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-15 annet ledd

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 5-15-9 tredje ledd skal lyde:

(3) Det er et vilkår for skattefritak at behandlingen foretas av privateid helsetjeneste som ikke mottar tilskudd fra kommune eller regionale helseforetak til sin virksomhet, eller som ikke mottar offentlig refusjon for den aktuelle behandlingen. Det er også et vilkår for skattefritak at det foreligger henvisning fra lege til behandling.

§ 5-15-9 fjerde ledd skal lyde:

(4) Ordningen omfatter kun sykehusbehandling og behandlingsformer som ville gitt rett til refusjon etter folketrygdloven §§ 5-4 til 5-12 dersom den var blitt foretatt innenfor den offentlige helsetjenesten. Ordningen omfatter ikke behandling foretatt av allmennpraktiserende lege.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2004.

Til toppen