Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet mv.

Forskrift om endring av forskrift vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16 andre ledd bokstav a, jf. første ledd nr. 1 bokstav a, c og d, og § 22 andre ledd og § 75

I.

I forskrift 23. februar 1970 nr. 1 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet mv. (forskrift nr. 24) gjøres følgende endringer:

Siste ledd i Merknader til § 5 oppheves.

Siste ledd i Merknader til § 14 oppheves.

II.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2002.

Til toppen