Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utenlandet

Forskrift om endring av forskrift vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utenlandet

Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om

merverdiavgift § 16 siste ledd bokstav a

I.

I forskrift 23. februar 1970 nr. 1 (Nr. 24) vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet mv. gjøres følgende endringer:

§ 15 første ledd skal lyde:

Registrert næringsdrivende skal ikke betale merverdiavgift av omsetning av tjenester til bruk for skip og luftfartøyer som nevnt i § 9, første ledd, annet ledd og tredje ledd dersom tjenesten gjelder

a) arbeid på fartøyet eller fartøyets varige driftsutstyr,

b) sleping av fartøyet,

c) utleie av varig driftsutstyr som leveres til fartøye t,

d) rett til å disponere lufthavn for luftfartøy.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

Til toppen