Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger

Forskrift om endring i forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger

Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2003 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) § 14 tredje ledd, jf. kgl. res. 20. juni 2003 nr. 733.

I

Forskriftens navn skal lyde:

Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

§ 2 første ledd skal lyde:
Utvalget skal føre kontroll med ØKOKRIMs behandling av opplysninger mottatt i medhold av lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. og forskrift 10. desember 2003 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen