Forskrift om endring i forskrift 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard.

Fastsatt av Finansdepartementet 2. februar 2009 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 4-4.

Fastsatt av Finansdepartementet 2. februar 2009 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 4-4.

                                                      I

I forskrift 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard gjøres følgende endring:

§ 1 syvende ledd oppheves.

                                                     II

Endringen trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen