Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 17. desember 1976 nr. 7 om bruk av normpris ved ligningsbehandlingen (undersjøiske petroleumsforekomster mv.)

Forskrift om endring i forskrift 17. desember 1976 nr. 7 om bruk av normpris ved ligningsbehandlingen (undersjøiske petroleumsforekomster mv.)

Fastsatt av Finansdepartementet 14. mars 2006 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven) §§ 4 og 8.

I

§ 4 annet punktum skal lyde:

Renten fastsettes til (r+0,5) dividert med 365, hvor r representerer renten for statskasseveksler med 12 måneders løpetid for vedkommende år.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Til toppen