Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 28. februar 2006 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 18-3 niende ledd.

I

§ 18-3-8 ny overskrift skal lyde:

§ 18-3-8. Plikt til timesmåling av produksjon i vannkraftverk og omregning av spotmarkedspriser til norske kroner

§ 18-3-8 nytt fjerde ledd skal lyde:

(4) Spotmarkedspriser som ikke noteres i norske kroner, omregnes til norske kroner med dagskursen som gjelder i det tilhørende døgnet, fastsatt av Nord Pool Spot AS.

II

Endringen under I trer i kraft straks og med virkning fra 1. januar 2006.

Til toppen