Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 20. mars 1990 nr. 177 om eiendomsmegling

Forskrift om endring i forskrift 20. mars 1990 nr. 177 om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2003 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 2-3, jf. delegeringsvedtak 7. januar 2002 nr. 1081.

I

§ 1-12 annet ledd skal lyde:
Ansettelse av minst ett års varighet ved tinglysingsmyndighet, boligbyggelags salgskontor eller offentlig stilling med eiendomsforvaltning, jordskifte eller lignende, kan Kredittilsynet etter søknad godkjenne som inntil ett års praksistid.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen