Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 20. mars 1990 nr. 177 om eiendomsmegling

Forskrift om endring i forskrift 20. mars 1990 nr. 177 om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 2. april 2004 med hjemmel i lov 16. juni 1953 om eiendomsmegling § 3-8 første ledd.

I

I forskrift 20. mars 1990 nr. 177 om eiendomsmegling gjøres følgende endringer:

Kapittel 6 oppheves.

Ny § 8-5 skal lyde:

§ 8-5 (innsyn i budjournalen)
Etter at handel er kommet i stand, kan kjøperen, eller vedkommendes fullmektig, kreve fullt innsyn i budjournalen for oppdraget. Dette skal skje på meglerforetakets kontor eller på annen avtalt måte. Kjøperen eller fullmektigen skal signere på kopi eller utskrift av budjournalen. Ved å gjøre dette bekreftes det at vedkommende har fått innsyn og at opplysninger om budgiverens identitet ikke kan brukes til annet enn å ivareta kjøperens interesser i saken. Det signerte dokumentet skal arkiveres sammen med øvrige dokumenter i saken, jf. § 4-8 annet og tredje ledd.

Etter at handel er kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan den som har lagt inn bud på en eiendom, eller vedkommendes fullmektig, kreve å få kopi eller utskrift av budjournalen uten at budgivernes identitet fremkommer.

II

Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juni 2004.

Til toppen