Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer

Forskrift om endring i forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer

Fastsatt av Finansdepartementet 8. desember 2003 med hjemmel i lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) § 3-3 fjerde ledd

I

§ 1-2 første ledd skal lyde:

Kredittilsynet kan godkjenne inntil to års praksis fra Riksrevisjonen, kommunal- og fylkeskommunal revisjon og skatterevisjon når denne praksisen klart anses å være relevant i forhold til revidering av årsregnskap for revisjonspliktige.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen