Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 27. november 2000 nr. 1179

Forskrift om endring i forskrift 27. november 2000 nr. 1179 om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg

Fastsatt av Finansdepartementet 25. juni 2003 med hjemmel i lov 19. juni 1966 nr. 66 om merverdiavgift § 75 jf. § 70.

i

I forskrift 27. november 2000 nr. 1179 om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg skal § 1 nytt annet ledd lyde:

Med utbygger som nevnt i første ledd menes utbygger som utenfor næring oppfører anlegg i privat regi, hvor for eksempel en enkelt person, grupper av beboere, bygdelag og lignende går sammen om å bygge vann- og avløpsanlegg.

II

Endringen trer i kraft straks.

Til toppen