Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 30.12.1983 nr. 1974 om begrensning i lønnsoppgaveplikten

Forskrift 20.12.2002 om endring i forskrift 30.12.1983 nr. 1974 om begrensning i lønnsoppgaveplikten

Fastsatt av Finansdepartementet 20.12.2002 med hjemmel i ligningsloven § 6-16, jf. § 6-2.

I

§ 3 nytt andre punktum skal lyde:

Dette gjelder ikke for naturalytelser til pendlere i form av helt eller delvis fri kost, losji og besøksreiser til hjemmet.

§ 4 sjette og sjuende ledd skal lyde:

Ved utbetaling a v godtgjørelse til dekning av pendleres reiseutgifter ved besøk i hjemmet, kreves både beløp og antall slike reiser innberettet.

Når det utbetale s godtgjørelse til dekning av pendleres reiseutgifter som nevnt i foregående ledd, skal satsene, antall kilometer, utbetalt godtgjørelse, samt at det gjelder besøksreiser, oppgis.

§ 5 første ledd skal lyde:

Når arbeidsgiver gir utgiftsgodtgjørelse, jf. skatteloven § 5-11, for utgifter til overnatting og kost i samsvar med fremlagte originalregninger, skal bare antall fraværsdøgn for pendlere lønnsinnberettes.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2003.

Til toppen