Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 90 til merverdiavgiftsloven

Forskrift
om endring av forskrift 24. januar nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig kjøreopplæring eller utleievirksomhet (nr. 90)

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2001 med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 14 annet ledd nr. 5.

I.

I forskrift 24. januar nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig kjøreopplæring eller utleievirksomhet (nr. 90) gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig kjøreopplæring eller utleievirksomhet (Nr. 90).

§ 1 skal lyde:

Registrert næringsdrivende har rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelse av personkjøretøyer til bruk i utleievirksomhet, herunder leasing. Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved uttak av personkjøretøyer til bruk i utleievirksomhet.

II.

Forskriften gjelder fra 1. januar 2002.

Til toppen