Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift nr. 69 til merverdiavgiftsloven

Forskrift
om endring av forskrift 10. juni 1976 nr. 1 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på egne navn i motorvognregisteret (Nr. 69).

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2001 med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 75 og investeringsavgiftsloven § 7, jfr. merverdiavgiftsloven § 75.

I.

I forskrift 10. juni 1976 nr. 1 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på egne navn i motorvognregisteret (Nr. 69) gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd skal lyde:

Ved registrering av personkjøretøy i motorvognregisteret, svares avgift etter investeringsavgiftsloven når kjøretøyet tas ut til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet. Det samme gjelder ved registrering av annet kjøretøy enn personkjøretøy dersom kjøretøyet tas ut som driftsmiddel til annen bruk enn personbefordring i virksomheten.

II.

Forskriften gjelder fra 1. januar 2002.

Til toppen