Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods.

Forskrift om endring i forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods.

Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2005 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 6, § 11 nr. 10 og § 24 nr. 1 bokstav d, lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 62 femte ledd og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I

I forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods gjøres følgende endringer:

§ 4 første ledd bokstav b skal lyde:

2 liter øl med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, eller annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,7 volumprosent,

§ 7 tabellen skal lyde:

Vare

Mengde

Sats

Øl over 2,5 volumprosent og annen
drikk med alkoholstyrke
over 2,5 til og med
4,7 volumprosent

Drikk med alkoholstyrke
over 4,7 og under
15 volumprosent

Drikk med alkoholstyrke fra
og med 15 til og med
22 volumprosent

Til sammen inntil 27 liter

20 kr
pr. liter47 kr
pr. liter90 kr
pr. liter

7 kr
pr. 0,33 l35 kr
pr. 1/1 flaske65 kr
pr. 1/1 flask

Drikk med alkoholstyrke
over 22 til og med
60 volumprosent

Inntil 4 liter

260 kr
pr. liter

180 kr
pr. 1/1 flaske

Røyketobakk

Snus og skråtobakk

Sigarer og sigarillos

Til sammen
inntil
500 gram

210 kr pr. 100 gram

70 kr pr. 100 gram

210 kr pr. 100 gram

Sigaretter

Inntil 400 stk.

210 kr pr. 100 stk.

Sigarettpapir og -hylser

Inntil 400 stk.

5 kr pr. 100 blad/ hylser

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2006.

Til toppen