Forskrift om endring i hvitvaskingsforskriften og forskrift om systemer for betalingstjenester

Se forskriften på lovdata.no