Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om engangsavgift

Forskrift om endring av forskrift av 4. januar 1984 nr. 1 om toll og engangsavgift på motorvogner m.m.

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, Stortingets avgiftsvedtak og tolltariffens innledende bestemmelser.

I forskrift av 4. januar 1984 nr. 1 om toll og engangsavgift på motorvogner m.m. gjøres følgende endringer:

I.

§ 8 nr. 6 nytt annet ledd skal lyde:

For busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser og som har færre enn 10 seter montert i fartsrettningen, skal det svares avgift som for kjøretøy i avgiftsgruppe a.

II.

Endringen trer i kraft 1. januar 2000.

Til toppen