Forskrift 17. september 2014 nr. 1207 om fastsettelse av opplag og utgaver i nyhets- og aktualitetsmedier

Denne forskriften gir regler for fastsettelse av gjennomsnittlig nettoopplag og antall utgaver for nyhets- og aktualitetsmedier som er kvalifisert for produksjonstilskudd. Virkeområde er avgrenset til medier som fyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier § 3. Formålet med forskriften er å fastsette opplag og antall utgaver for tildeling av produksjonstilskudd til tilskuddsberettigede nyhets- og aktualitetsmedier.

Se forskriften på lovdata.no