Forskrift 24. juni 2011 nr. 644 om fordeling av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt i bingohaller (bingoterminaler)

Forskriften gjelder fordeling av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt av Norsk Tipping AS i bingohaller.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen