Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om forenklet beregning av toll og avgifter for reisegods

Forskrift om forenklet beregning av toll og avgifter for reisegods

Fastsatt av Finansdepartementet 22. mars 2001 i medhold av tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 6 og Stortingets årlige avgiftsvedtak om særavgifter til statskassen.

§ 1

Reisende som ankommer tollområdet kan i tillegg til de varer som kan innføres toll- og avgiftsfritt etter Finansdepartementets forskrift 26. mai 1978 nr. 12 om tollfrihet for reiseutstyr og reisegods, innføre alkoholholdig drikk, tobakkvarer samt sjokolade- og sukkervarer i de mengder og etter de satser som følger av tabellen nedenfor. Vilkårene i ovennevnte forskrift § 3 nr. 1 gjelder tilsvarende.

Vare

Mengde

Sats

Svakvin (2,5-

14,9 volumprosent)

Til sammen

inntil 4 liter

47 kr pr

liter

35 kr pr

1/1 flaske

Sterkvin (15,0-

22,0 volumprosent)

95 kr pr

liter

70 kr pr

1/1 flaske

Brennevin (22,1 -

60,0 volumprosent)

325 kr pr

liter

225 kr pr

1/1 flaske

Øl (2,5 volumprosent og over)

Inntil 10 liter

21 kr pr liter

7 kr pr 0,33 l

Røyketobakk

Til sammen

inntil

500 gram

130 kr pr 100 gram

Snus og skråtobakk

62 kr pr 100 gram

Sigarer og sigarillos

190 kr pr 100 gram

Sigaretter

Inntil 400 stk

190 kr pr 100 stk

Sigarettpapir og –hylser

Inntil 400 stk

4 kr pr 100 blad/hylser

Sjokolade og sukkervarer

Inntil 5 kg

24 kr pr kg

§ 2

Forskriften gjelder fra 1. mai 2001. Fra samme dato oppheves Finansdepartementets forskrift 26. august 1998 nr. 846 om forenklet beregning av toll og avgifter for reisegods.

Til toppen