Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om forfall av restskatt for skattytere som omfattes av juni-utlegg av skattelisten.

Forskrift om forfall av restskatt for skattytere som omfattes av juni-utlegg av skattelisten.

Fastsatt av Finansdepartementet 26. februar 1999 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning § 4-2 nr 7 og lov av 21. november 1952 nr 2 om betaling og innkreving av skatt § 23 nr 3, jf § 56.

I

For skattytere som omfattes av juni-utlegg av skattelisten forfaller restskatten til betaling 10 uker etter utleggingen av skattelisten er kunngjort. Er restskatten over beløpsgrensen i skattebetalingsloven § 23 nr 3 forfaller den til betaling i 2 like store terminer, henholdsvis 10 og 15 uker etter kunngjøring.

II

Forskriften trer i kraft straks, med virkning fra og med avregningen for inntektsåret 1998. Samtidig oppheves midlertidig forskrift av 25. juni 1990 nr 482 om forfall av restskatt for skattytere som er lignet etter forenklet selvangivelse og forhåndsutfylt selvangivelse.

Til toppen