Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om forfall av restskatt for skattytere

Forskrift om opphevelse av forskrift av 26. februar 1999 nr. 271 om forfall av restskatt for skattytere som omfattes av juni-utlegg av skattelisten

Fastsatt av Finansdepartementet 10. mai 2000 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-2 nr. 7 og lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 23 nr. 3, jf § 56.

I

Forskrift av 26. februar 1999 nr. 271 om forfall av restskatt for skattytere som omfattes av juni-utlegg av skattelisten oppheves.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Til toppen