Forskrift om forfall av restskatt for skattytere

Forskrift om opphevelse av forskrift av 26. februar 1999 nr. 271 om forfall av restskatt for skattytere som omfattes av juni-utlegg av skattelisten

Fastsatt av Finansdepartementet 10. mai 2000 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-2 nr. 7 og lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 23 nr. 3, jf § 56.

I

Forskrift av 26. februar 1999 nr. 271 om forfall av restskatt for skattytere som omfattes av juni-utlegg av skattelisten oppheves.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Til toppen