Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg

Forskrift om endring av forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28 a

I.

I forskrift 6. juni 2001 nr. 573 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (forskrift nr. 117) gjøres følgende endringer:

§ 4 skal lyde:

Bestemmelsene i merverdiavgiftsloven gjelder for den som er registrert etter denne forskriften.

II.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2002.

Til toppen