Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder

Forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2004 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-9 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10ba (forordning (EF) nr. 1725/2003 endret ved forordning (EF) nr. 707/2004).

§ 1. Formål

Denne forskriften skal i samsvar med regnskapsloven § 3-9 annet ledd, jf. første ledd, gjennomføre EØS-regler som svarer til kommisjonsforordninger fastsatt i medhold av forordning (EF) nr. 1606/2002 artikkel 3.

§ 2.Gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder

EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10ba (forordning (EF) nr. 1725/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 707/2004) gjelder som forskrift.

§ 3.Vedlegg

De internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt ved forordningene nevnt i § 2 og som er fastsatt i vedlegg til forordning (EF) nr. 1725/2003 med endringer som angitt, inntas som vedlegg til forskriften her.

§ 4. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg:

Forordning nr. 1725/2003
Forordning nr. 0707/2004

Til toppen