Forsiden

Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven

Forskrift om godkjenning av institusjoner.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov