Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om ikrafttredelse av lov om endringer regnskapsloven og evaluering av regnskapsloven

Forskrift om endring av forskrift 10. juni 2005 nr. 531 om ikrafttredelse av lov 10. juni 2005 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven)

Fastsatt ved Kongelig resolusjon 16. desember 2005 med hjemmel i lov av 10. juni 2005 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) del VI nr. 1.

I

I forskrift 10. juni 2005 nr. 531 om ikrafttredelse av lov 10. juni 2005 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) gjøres følgende endringer:

§ 1 tredje ledd skal lyde:

Bestemmelser i lovvedtaket del I som gjelder regnskapsloven §§ 1-3, 3-3, 3-3 a, 3-4, 3-7, 3-8, 5-8 tredje til femte ledd, 5-15, 5-19, 5-20, 6-1, 6-1 a, 6-2, 6-5, 7-2 første ledd første punktum, 7‑2 a, 7-8 b, 7-12, 7-15, 7-17 første ledd, 7-30, 7-31 b, 7-32, 7-35, 7-36, 7-37 første ledd, 7‑37 a, 7-38 og 7‑43 trer i kraft 1. januar 2006.

§ 1 nytt femte ledd skal lyde:

Lovvedtaket del VI nr. 2 første ledd trer i kraft 1. januar 2006.

§ 3 første ledd skal lyde:

Bestemmelser i lovvedtaket del I som gjelder regnskapsloven §§ 1-2, 1-4, 3-2, 3-4, 3-6, 4-1, 4-4, 5-4, 5-8 første ledd, 5-14, 5-16, 5-17, 5-18, 6-3, 7-2 første ledd tredje punktum, 7-12 innledningen til første ledd, 7-13, 7-14, § 7-17 tredje ledd, 7-19, 7-25, 7-27, 7-31, 7-31 a, 7-37 annet ledd, 7‑42 og 10-3 gjelder med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Til toppen