Forskrift om ikrafttredelse av Stortingets vedtak om grunnavgift på fyringsolje mv. II

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2008 med hjemmel i Stortingets vedtak 27. november 2008 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2009 Grunnavgift på fyringsolje mv. II

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2008 med hjemmel i Stortingets vedtak 27. november 2008 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2009 Grunnavgift på fyringsolje mv. II


§ 1
Stortingets vedtak 27. november 2008 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2009 Grunnavgift på fyringsolje mv. II trer i kraft 1. januar 2009.

§ 2
Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.

Til toppen