Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 5. juli 2002 nr. 64

Forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 5. juli 2002 nr. 64

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2002 med hjemmel i lov 5. juli 2002 nr. 64 (lovvedtak IV), jf. kgl. res. 5. juli 2002 nr. 720.

I

§ 1 Endringer som fastsatt i lov 5. juli 2002 nr. 64 i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 3-2 første ledd trer i kraft 1. januar 2003.

§ 2 Innehaver av aksjer og/eller rettigheter til aksjer som ved lovens ikrafttredelse utgjør mellom 1/20 og 1/10 av aksjekapitalen eller en tilsvarende andel av stemmene i selskapet, plikter å meddele at vedkommende har eierposisjoner og/eller rettigheter i dette intervallet til børsen snarest og senest innen utløpet av 31. januar 2003.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Til toppen