Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven

Forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhets­loven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2003 i medhold av lov 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven del V og kgl.res. 20. juni 2003 nr. 729

§ 1 Ikrafttredelse – utsatt opphevelse av enkelte bestemmelser i valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven

Lov 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven trer i kraft 1. januar 2004, med følgende unntak:

  1. Endringen i sentralbankloven § 18 (jf. loven del III) trer i kraft 1. januar 2005.
  2. Lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering (jf. loven del I) §§ 4, 7, 8 og 10 oppheves ikke.
  3. Lov 25. juni 1965 nr. 2 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene (jf. loven del II) §§ 15, 16 og 18 oppheves ikke.

§ 2 Overgangsregler

I medhold av lov 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutaregulerings­loven og penge- og kredittreguleringsloven del V annet ledd og kongelig resolusjon 20. juni 2003 nr. 729, fastsettes følgende unntak fra sentralbankloven § 6 annet ledd fjerde og femte punktum og § 9 første ledd første punktum ved oppnevning til Norges Banks hovedstyre per 1. januar 2004:

  1. De fem eksisterende medlemmene av hovedstyret som er oppnevnt for fire år etter sentralbankloven § 6 annet ledd trer ut 31. desember 2003. Det samme gjelder deres personlige vararepresentanter.
  2. Tre av medlemmene av hovedstyret som nevnt i sentralbankloven § 6 annet ledd fjerde punktum med personlige vararepresentanter oppnevnes for to år, jf. også kronprinsregentens resolusjon 28. november 2003 om oppnevninger til Norges Banks hovedstyre per 1. januar 2004.

§ 3 Denne forskriften trer i kraft straks.

VEDLEGG

Til toppen