Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser til lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven)

Forskrift om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser til lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 30.mars 2001 med hjemmel i lov av 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. § 10-1 første og tredje ledd og § 10-3 første ledd, jf. kgl. res. 17. november 2000.

I

§ 1 Ikrafttredelse
Lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m., med unntak av de bestemmelser som allerede er trådt i kraft, trer i kraft 31. mars 2001. På samme tid oppheves lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs.

§ 2 Overgangsbestemmelser

Bestemmelsene i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. §§ 2-1, 2-3, 2-4, kapittel 3 og 4 og § 5-1 tredje ledd gjelder ikke for børs som har tillatelse etter lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs.

For børs som nevnt i første ledd gjelder bestemmelsene i tidligere lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs kapittel 2, kapittel 5 og § 6-1 inntil omdannelse som nevnt i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. § 10-2 annet ledd første punktum er gjennomført.

II

Denne forskrift trer i kraft 31. mars 2001.

Til toppen