Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter

Forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2002 med hjemmel i lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 12-1, jf. Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002.

I

§ 1Ikrafttredelse

Lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) trer i kraft 1. januar 2003.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrifter gitt i medhold av lov 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral.

§ 2Overgangsregler for Verdipapirsentralen frem til omdannelse

Verdipapirregisterloven §§ 1-2, 2-3 første ledd, 2-4, 3-1, kapittel 4, kapittel 5, §§ 6-1, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8 og 6-9, kapittel 7, § 8-2 første ledd nr. 2, kapittel 9 og kapittel 11 gjelder ikke for Verdipapirsentralen inntil omdannelse som nevnt i verdipapirregisterloven § 12-2, jf. § 12-1 tredje punktum er gjennomført.

For Verdipapirsentralen gjelder lov 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral §§ 2-1 til og med 2-12, § 2-15 første ledd, kapittel 3 til og med kapittel 7 med tilhørende forskrifter og § 8-1 inntil omdannelse som nevnt i verdipapirregisterloven § 12-2, jf. § 12-1 tredje punktum er gjennomført.

§ 3Overgangsregler for Verdipapirsentralen under avvikling

For Verdipapirsentralen under avvikling gjelder lov av 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral §§ 2-1 til 2-14 og § 8-1.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.

Til toppen