Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om ikrafttredelse og overgansregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

Forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 1. desember 2004 i medhold av lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring § 17, jf. kgl.res. 19. november 2004.

I

§ 1 Ikrafttredelse

Bokføringsloven trer med unntak av § 18 i kraft 1. januar 2005.

Bokføringsloven § 18 trer i kraft 1. januar 2006.

§ 2 Overgangsregler for bokføringspliktige pr 1. januar 2005

Frem til 1. januar 2006 eller første dag i et avvikende regnskapsår som starter i kalenderåret 2006, kan bokføringspliktige pr 1. januar 2005 velge å fortsette å benytte reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) mv. i lov 13. mai 1977 nr. 35 med tilhørende forskrifter, eller reglene i lov 17. juli 1998 nr. 56 kapittel 2 med tilhørende forskrifter.

Bokføringspliktige skal benytte de samme reglene for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) gjennom hele regnskapsåret 2005. Bokføringspliktige kan likevel velge å følge regler om oppbevaring i bokføringsloven § 13 med tilhørende forskrifter.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Til toppen