Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om innbetaling av premier for kommunale pensjonsordninger

FORSKRIFT OM INNBETALING AV PREMIER FOR KOMMUNALE PENSJONSORDNINGER

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2003 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 8b–9 annet ledd.

§ 1 Ordinær årspremie

Ordinær årspremie beregnet etter lov om forsikringsvirksomhet § 8b–5 første ledd, skal betales forskuddsvis ved forsikringsårets begynnelse. Premien kan etter avtale med forsikringsselskapet innbetales forskuddsvis i halvårlige terminer, kvartalsvise terminer eller i månedlige terminer. Ved oppdeling av premien i terminer skal det beregnes et termintillegg som dekker økte administrasjonskostnader og reduserte rente­inntekter. Termintillegg benyttes tilsvarende ved reguleringspremie og engangspremier.

Premie for nye medlemmer eller premie som følge av lønnsøkning for medlemmene, skal kreves innbetalt så snart den er beregnet. Premien kan etter avtale med forsikringsselskapet fordeles over de premieterminer som gjenstår av forsikringsåret.

§ 2 Reguleringspremie

Reguleringspremie som nevnt i lovens § 8b–5 annet ledd skal kreves innbetalt så snart den årlige reguleringspremien er fastsatt. Innbetalingen kan fordeles over de premie­terminer som gjenstår av forsikringsåret når regulerings­premien er fastsatt.

§ 3 Engangspremier

Engangspremier som nevnt i lovens § 8b–5 tredje ledd skal kreves innbetalt så snart de er fastsatt. Det kan fastsettes at innbetaling først skal skje samtidig med årets siste premietermin eller senest ved årets utgang.

§ 4 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

VEDLEGG

Til toppen