Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om kompensasjon for bensinavgift

Forskrift

om endring av forskrift av 13. juni 1975 nr 6 om tilskudd som kompensasjon for bensinavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I forskrift av 13. juni 1975 nr 6 om tilskudd som kompensasjon for bensinavgift gjøres følgende endringer:

§ 4 annet ledd skal lyde:

Tolldistriktssjefen avgjør søknadene og utbetaler, hvor vilkårene foreligger, tilskudd etter følgende grupperinger og satser:

Bensinforbruk: Tilskudd:

Under

100 liter

kr

0,-

100

-299 liter

kr

1 055,-

300

-599 liter

kr

2 105,-

600

-899 liter

kr

3 255,-

900

-1199 liter

kr

4 300,-

1200

-1499 liter

kr

5 340,-

1500

liter og over

kr

6 375,-

II.

Endringen trer i kraft 1. januar 2000.

Til toppen